Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

Bà Trần Thị Diệu Thuý (hàng đầu, thứ tư, từ trái qua) tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khoá XI
Bà Trần Thị Diệu Thuý (hàng đầu, thứ tư, từ trái qua) tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khoá XI
Bà Trần Thị Diệu Thuý (hàng đầu, thứ tư, từ trái qua) tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khoá XI
Lên top