Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm và trao hỗ trợ gia đình CNLĐ gặp nạn trong lũ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật thăm và trao quà hỗ trợ cho công nhân Sang.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật thăm và trao quà hỗ trợ cho công nhân Sang.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật thăm và trao quà hỗ trợ cho công nhân Sang.
Lên top