Ai cũng cần được nghỉ ngơi

Giảm giờ làm để CNLĐ có thời gian vui chơi, giao lưu kết bạn làm phong phú đời sống tinh thần của mình. Ảnh: L.T
Giảm giờ làm để CNLĐ có thời gian vui chơi, giao lưu kết bạn làm phong phú đời sống tinh thần của mình. Ảnh: L.T
Giảm giờ làm để CNLĐ có thời gian vui chơi, giao lưu kết bạn làm phong phú đời sống tinh thần của mình. Ảnh: L.T
Lên top