ĐA SỐ Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP THỨ 37 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI:

Đồng ý tăng tuổi hưu nhưng không tán thành tăng giờ làm thêm

Toàn cảnh phiên họp.Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh phiên họp.Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh phiên họp.Ảnh: TTXVN
Lên top