40 ngày cao điểm phát huy sáng kiến vượt khó, phát triển trong CNVCLĐ

Tổng LĐLĐVN chính thức khởi động 40 ngày cao điểm của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ. Ảnh: Ban Tuyên giáo TLĐ cung cấp
Tổng LĐLĐVN chính thức khởi động 40 ngày cao điểm của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ. Ảnh: Ban Tuyên giáo TLĐ cung cấp
Tổng LĐLĐVN chính thức khởi động 40 ngày cao điểm của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ. Ảnh: Ban Tuyên giáo TLĐ cung cấp
Lên top