Đồng Nai: Phấn đấu đến cuối năm 2021 có 2.800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Người lao động tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Người lao động tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Người lao động tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top