28.014 công nhân lao động ở Hà Nội thiếu việc làm

Các cấp Công đoàn Hà Nội chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị thiếu việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Các cấp Công đoàn Hà Nội chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị thiếu việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Các cấp Công đoàn Hà Nội chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị thiếu việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lên top