Tiền Giang: Công đoàn giúp cho hơn 4.500 công nhân có việc làm mới

Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Hoan Vinh (Tiền Giang) nhận thêm các đơn hàng để công nhân không bị mất việc làm. Ảnh: lý oanh
Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Hoan Vinh (Tiền Giang) nhận thêm các đơn hàng để công nhân không bị mất việc làm. Ảnh: lý oanh
Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Hoan Vinh (Tiền Giang) nhận thêm các đơn hàng để công nhân không bị mất việc làm. Ảnh: lý oanh
Lên top