40 người lao động Phúc Thọ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ

Trao Giấy khen tại buổi triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 của LĐLĐ huyện Phúc Thọ. Ảnh: LĐH
Trao Giấy khen tại buổi triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 của LĐLĐ huyện Phúc Thọ. Ảnh: LĐH
Trao Giấy khen tại buổi triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 của LĐLĐ huyện Phúc Thọ. Ảnh: LĐH
Lên top