Quảng Bình: Chuyển trạng thái mới, thu hẹp địa bàn cách ly xã hội

Nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Bình sẽ được gỡ bỏ sau quyết định chuyển trạng thái "bình thường mới". Ảnh: Lê Phi Long
Nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Bình sẽ được gỡ bỏ sau quyết định chuyển trạng thái "bình thường mới". Ảnh: Lê Phi Long
Nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Bình sẽ được gỡ bỏ sau quyết định chuyển trạng thái "bình thường mới". Ảnh: Lê Phi Long
Lên top