Công đoàn cùng doanh nghiệp hỗ trợ để giữ chân người lao động

Công nhân nhận những hỗ trợ của tổ chức Công đoàn như được tiếp thêm động lực, yên tâm làm việc. Ảnh: Đỗ Phương
Công nhân nhận những hỗ trợ của tổ chức Công đoàn như được tiếp thêm động lực, yên tâm làm việc. Ảnh: Đỗ Phương
Công nhân nhận những hỗ trợ của tổ chức Công đoàn như được tiếp thêm động lực, yên tâm làm việc. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top