Công đoàn hỗ trợ công nhân là chia sẻ với doanh nghiệp

Người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chi nhánh Đống Đa làm việc “3 tại chỗ” trong khu vực cách ly. Ảnh: CĐCT
Người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chi nhánh Đống Đa làm việc “3 tại chỗ” trong khu vực cách ly. Ảnh: CĐCT
Người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chi nhánh Đống Đa làm việc “3 tại chỗ” trong khu vực cách ly. Ảnh: CĐCT
Lên top