Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Lên top