LĐLĐ Trà Vinh: Năm 2020 phấn đấu bàn giao 84 căn nhà “mái ấm công đoàn”

LĐLĐ TP. Trà Vinh bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: T.D
LĐLĐ TP. Trà Vinh bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: T.D
LĐLĐ TP. Trà Vinh bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: T.D
Lên top