Chủ động tranh thủ sự ủng hộ của doanh nghiệp

Công đoàn Cty TNHH Vina Dokyoung tổ chức Tết 2017 cho người lao động. Ảnh: P.V
Công đoàn Cty TNHH Vina Dokyoung tổ chức Tết 2017 cho người lao động. Ảnh: P.V
Công đoàn Cty TNHH Vina Dokyoung tổ chức Tết 2017 cho người lao động. Ảnh: P.V
Lên top