Tổng Bí thư yêu cầu kiểm tra việc báo chí nêu liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Xuân Hải)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Xuân Hải)