Thủ tướng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vào tuần tới

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc