Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Đỗ Đức Duy.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Đỗ Đức Duy.