Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại biểu Quốc hội đề nghị có quy hoạch vùng trời

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: Q.H)
Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: Q.H)