Công đoàn Y tế VN trao hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế VN - trao hỗ trợ cho Công đoàn Khối cơ sở Bộ Y tế để gửi tới đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo.
PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế VN - trao hỗ trợ cho Công đoàn Khối cơ sở Bộ Y tế để gửi tới đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo.
PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế VN - trao hỗ trợ cho Công đoàn Khối cơ sở Bộ Y tế để gửi tới đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo.
Lên top