CĐ Y tế Việt Nam:

Tập huấn nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ CĐCS

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.
Lên top