Cơ quan Công đoàn Y tế VN tập huấn 5S cho cán bộ, đoàn viên

Lãnh đạo, CBCC cơ quan Công đoàn Y tế VN chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên lớp tập huấn.
Lãnh đạo, CBCC cơ quan Công đoàn Y tế VN chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên lớp tập huấn.
Lãnh đạo, CBCC cơ quan Công đoàn Y tế VN chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên lớp tập huấn.
Lên top