Công đoàn Y tế Việt Nam hướng dẫn công đoàn cơ sở ngăn ngừa bạo hành

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi tâp huấn, toạ đàm bảo vệ đoàn viên trong ngành.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi tâp huấn, toạ đàm bảo vệ đoàn viên trong ngành.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi tâp huấn, toạ đàm bảo vệ đoàn viên trong ngành.
Lên top