Công đoàn Viên chức Việt Nam ký chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ

Ông Ngọ Duy Hiểu và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đại diện 2 bên ký kết chương trình phối hợp.
Ông Ngọ Duy Hiểu và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đại diện 2 bên ký kết chương trình phối hợp.
Ông Ngọ Duy Hiểu và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đại diện 2 bên ký kết chương trình phối hợp.
Lên top