Công đoàn VNPT ra mắt Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn phòng chống dịch

Công đoàn VNPT ra mắt Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.
Công đoàn VNPT ra mắt Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.
Công đoàn VNPT ra mắt Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.
Lên top