Công đoàn VNPT TP.HCM trao sổ tiết kiệm cho người lao động khó khăn

Công đoàn VNPT TP.HCM trao sổ tiết kiệm cho người lao động khó khăn.
Công đoàn VNPT TP.HCM trao sổ tiết kiệm cho người lao động khó khăn.
Công đoàn VNPT TP.HCM trao sổ tiết kiệm cho người lao động khó khăn.
Lên top