Công đoàn VNPT hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên trong tâm dịch COVID-19

Công đoàn VNPT hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên trong tâm dịch COVID-19. Ảnh: CĐ VNPT
Công đoàn VNPT hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên trong tâm dịch COVID-19. Ảnh: CĐ VNPT
Công đoàn VNPT hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên trong tâm dịch COVID-19. Ảnh: CĐ VNPT
Lên top