Công đoàn chi hơn 1,8 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Lên top