Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đổi mới hoạt động

Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam |

Với đặc điểm hoạt động trải dài khắp cả nước, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Công đoàn Ngành) hiện nay đang quản lý hơn 63 ngàn lao động, trong đó có hơn 62 ngàn đoàn viên và phối hợp hoạt động với gần 400 ngàn người lao động trong ngành nông nghiệp cả nước.

Năm 2019 là năm Công đoàn Ngành phải tập trung triển khai mạnh mẽ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018- 2023 và các chỉ tiêu chính do Tổng Liên đoàn giao; Trọng tâm tập trung vào 3 đột phá lớn, đó là: Nâng cao chất lượng hệ thống; Đổi mới hoạt động vì đoàn viên và người lao động; Phát triển các nguồn lực.

Với phương châm hành động: “Vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 22 về ”Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các Nghị quyết của Trung ương.

Tập trung sửa đổi, bổ sung các Hướng dẫn và qui chế hoạt động Công đoàn Ngành cho phù hợp với quy định mới; Công đoàn Ngành đã cụ thể hóa các chỉ tiêu mà Tổng Liên đoàn giao để chỉ đạo trong từng tháng, từng quý; Tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tập trung tuyên truyền thực hiện NQ 18, 19 của khóa XII của Đảng. Triển khai các quy định mới về công tác tài chính; Công tác tư vấn pháp luật cho người lao động.

Công đoàn Ngành đã bám sát yêu cầu thực tế và sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Công đoàn Ngành đã triển khai các hoạt động trọng tâm 2019, với phương châm hướng về cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Chỉ đạo các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc thù của 3 khối (Quản lý nhà nước, Sự nghiệp và Doanh nghiệp). Tổ chức phát động thi đua và gắn biển công trình để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho công trình Hồ chứa nước Bản Lải - tỉnh Lạng Sơn do Ban QLĐT XD TL 2 làm chủ đầu tư; Công trình Bệnh viện Thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động nhân “Tháng công nhân”. Xây dựng nội dung tuyên truyền về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để các đơn vị trong ngành và các Liên đoàn lao động các tỉnh, thành trong toàn quốc cùng phối hợp triển khai thực hiện.

Để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng vì lợi ích đoàn viên cả 3 khối (Quản lý nhà nước, Sự nghiệp và Doanh nghiệp); Công đoàn Ngành đã tổ chức rà soát việc ký kết với 54 doanh nghiệp, Hợp tác xã, các Trang trại, đơn vị đã thỏa thuận với các đơn vị này cam kết bán các sản phẩm an toàn và giá rẻ hơn từ 5%-20% cho người lao động trong ngành; hỗ trợ đoàn viên NĐNC cơ sở và ngư dân ra khơi bám biển. Tổ chức “Tết sum vầy” và trao quà cho công nhân lao động nghèo (Mỗi suất từ 300-500 ngàn đồng); Hỗ trợ đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 20-30tr đồng/căn. Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức phát động trong cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong Ngành Nông nghiệp quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lũ. Đã cùng lãnh đạo Bộ trực tiếp đi thăm hỏi, tặng quà, động viên đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. Phối hợp với Bộ triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong ngành. Cho đến nay, đã có 100% các cơ quan trong ngành tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và trên 95% Hội nghị người lao động trong ngành; Đã có trên 90% các doanh nghiệp Ký TƯLĐTT và có 100% đơn vị xây dựng Quy chế hoạt động cơ quan theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho BCS Đảng bộ, có văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC cho các đơn vị toàn ngành. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành với các cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết những tồn tại trong xây dựng và thi hành pháp luật về tiền lương, thời gian làm việc, tuổi nghỉ hưu, lao động, công đoàn và các cơ chế, chính sách... theo quy định. Tham mưu với Hội đồng Bảo hộ lao động Bộ chỉ đạo công tác Bảo hộ lao động toàn ngành.

Đã phát động các phong trào thi đua và tổ chức tôn vinh “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”cho 90 tập thể và cá nhân nhân kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN; Đẩy mạnh hoạt động Nữ công, tham gia hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ;

Trong bối cảnh hoạt động Công đoàn ngày càng khó khăn, tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Ngành đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở để tháo gỡ khó khăn; Củng cố, sắp xếp lại tổ chức, nhất là khối doanh nghiệp; Năm 2019 đã tiếp tục sắp xếp lại tổ chức với các đơn vị ngành Thủy sản, Chăn nuôi; Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ ở những đơn vị khuyết thiếu để bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Giảm đầu mối trung gian và cán bộ chuyên trách ở những nơi không cần thiết; phân công kiêm nhiệm cho cán bộ công đoàn (mỗi cán bộ chuyên trách phải kiêm nhiệm thêm ít nhất từ 2 nhiệm vụ trở lên). Từ 2013 đến nay đã giảm được 55 người, chiếm 47,41% (từ 116 giảm còn 61 người); Luân chuyển 17 lượt cán bộ chuyên trách.

Công đoàn Ngành đã công khai dân chủ trong công tác qui hoạch và công tác tổ chức cán bộ theo đúng qui định của Đảng, nhà nước và của Tổng Liên đoàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống được quan tâm. Các đối tượng nằm trong diện quy hoạch đều được Cơ quan tạo điều kiện, cử đi đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Năm 2019 CĐN đã tập trung tổ chức tập huấn nội dung về nghiệp vụ công tác công đoàn, công tác tư vấn pháp luật và nội dung cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới cho gần 600 lượt cán bộ công đoàn tham gia.

Đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của BTV Công đoàn Ngành và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại 17 đơn vị theo qui định của pháp luật… Đã tổ chức Hội nghị giao ban các khối của Công đoàn Ngành để triển khai các hoạt động và nắm bắt thông tin, nhất là liên quan đến quyền lợi NLĐ.

Tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại, trao đổi hợp tác với công đoàn các nước. Năm 2019 Công đoàn Ngành đã tổ chức thành công Hội nghị Công đoàn các nước khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội. Đón các đoàn vào và sang làm việc với Công đoàn Nông lâm Pháp, Công đoàn Nông nghiệp Ai Cập.

Nhìn chung, trong năm 2019 tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã tập trung chỉ đạo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các qui định của Tổng Liên đoàn. Tích cực tuyên truyền về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, qui hoạch, luân chuyển cán bộ. Đổi mới phương thức hoạt động. Thực hiện nghiêm túc về công tác tài chính Công đoàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường phân cấp cho các đơn vị. Phát huy dân chủ cơ sở; xây dựng Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh kết quả đã đạt được trong năm 2019 cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế là:

1- Trong năm 2019 ngành Nông nghiệp phải đẩy mạnh công tác sắp xếp lại tổ chức, tinh giảm biên chế theo NQ 18, 19 ở khối quản lý nhà nước và thực hiện cơ chế tự chủ ở khối sự nghiệp; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại lao động tại khối doanh nghiệp (DN). Do đó, việc tổ chức phong trào thi đua ở một số đơn vị bị ảnh hưởng, một số đơn vị chưa cụ thể hoá các nội dung cho phù hợp với thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, làm vai trò, vị thế của tổ chức CĐ chưa rõ.

2- Mô hình tổ chức đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khối DN đang xuất hiện một số vấn đề bất cập, qui mô đoàn viên ngày càng ít nhưng số lượng chuyên trách còn đông. Chưa phát huy vai trò lợi thế của các ngành hẹp. Việc phát triển đoàn viên không hoàn kế hoạch, thậm chí giảm nhiều. Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đang bộc lộ những hạn chế trong giải quyết, xử lý công việc, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là các DN thay đổi sở hữu và các đơn vị SN hoạt động theo cơ chế tự chủ. Chưa thể hiện rõ vai trò đại diện trong bảo vệ quyền lợi NLĐ. Quyền lợi ở một số DN còn bị vi phạm như nợ lương, nợ BHXH.

3- Nhiều CĐCS có số lượng lao động ít, thu kinh phí không đủ chi cho hoạt động; Việc thực hiện Nghị quyết 09c đang gặp khó khăn cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện ở một số đơn vị có ít đoàn viên và vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, vùng bị thiên tai, vùng Hải đảo và những đơn vị đang không có việc làm. Có DN còn chiếm dụng kinh phí của tổ chức Công đoàn.

Từ những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong 2019; Bước sang năm 2020, đây là năm có nhiều ngày Lễ lớn; Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 45 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, chúng ta quyết tâm cùng Bộ, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là: “Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh” với các chỉ tiêu:

- Tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8-3%;

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 2,9-3,05%;

- Kim ngạch xuất khẩu trên 42 tỷ USD;

- Tỷ lệ che phủ rừng 42%;

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 59%; ít nhất 121 huyện đạt NTM;

- Tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 96%;

- Thành lập mới 2.000 HTX nông nghiệp; cả nước có 17.000 HTX NN.

Do vậy, trong thời gian tới CĐN cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam lần thứ V và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, đại hội thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp lần thứ V và 75 năm thành lập Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Tiếp tục triển khai Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030” trong thời gian tới.

Củng cố tổ chức; sắp xếp lại các đơn vị cấp trên cơ sở theo quy định của TLĐ, giảm trung gian, gắn với Quản lý và đổi thẻ đoàn viên; Quan tâm ĐT, BD, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ CĐ; kỹ năng nghề cho NLĐ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

3. Quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ, nhất là khối DN ngoài nhà nước. Tích cực triển khai các hoạt động vì lợi ích đoàn viên. Tập trung ký TƯLĐTT cấp ngành hẹp; Ký các quy chế phối hợp với các đơn vị; Nâng cao chất lượng công tác Tư vấn pháp luật; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động.

Tập trung tổ chức “Tết Sum vầy” cho công nhân ở cơ sở; thăm hỏi tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020.

4. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; Triển khai các Đề án để tháo gỡ khó khăn; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng  NTM; Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành trong năm 2020. Tăng cường công tác đối ngoại; Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng CCHC, ứng dụng CNTT trong hoạt động. 5. Đôn đốc thực hiện tốt các quy định về tài chính của nhà nước và Tổng Liên đoàn, khắc phục từng bước thất thu tài chính ở cơ sở, nhất là thực hiện Nghị quyết 9C/NQ-TLĐ ngày 18/10/2016 của Tổng Liên đoàn về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn. Củng cố đội ngũ làm công tác tài chính công đoàn. Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí. Quản lý và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả để phục vụ cho hoạt động

Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

B.C.D |

Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông năm 1945, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, cơ cấu tổ chức và lực lượng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ngày càng phát triển. Gắn với đó là quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và  nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Bình Phước: Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Mặc Dar Lon

PV |

Ngày 28.2, tại Công ty TNHH May Mặc Dar Lon (Bình Phước) đã tổ chức Hội nghị thành lập và ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Mặc Dar Lon.

242 doanh nghiệp ngành nông nghiệp có bữa ăn ca trên 15.000 đồng

Linh Nguyên |

Sáng 26.2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

B.C.D |

Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông năm 1945, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, cơ cấu tổ chức và lực lượng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ngày càng phát triển. Gắn với đó là quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và  nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Bình Phước: Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Mặc Dar Lon

PV |

Ngày 28.2, tại Công ty TNHH May Mặc Dar Lon (Bình Phước) đã tổ chức Hội nghị thành lập và ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Mặc Dar Lon.

242 doanh nghiệp ngành nông nghiệp có bữa ăn ca trên 15.000 đồng

Linh Nguyên |

Sáng 26.2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.