Gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô

Các thầy thuốc tiêu biểu tại buổi gặp mặt cùng lãnh đạo CĐ Y tế VN, LĐLĐ Hà Nội.
Các thầy thuốc tiêu biểu tại buổi gặp mặt cùng lãnh đạo CĐ Y tế VN, LĐLĐ Hà Nội.
Các thầy thuốc tiêu biểu tại buổi gặp mặt cùng lãnh đạo CĐ Y tế VN, LĐLĐ Hà Nội.
Lên top