242 doanh nghiệp ngành nông nghiệp có bữa ăn ca trên 15.000 đồng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.E.A
Lên top