Bình Phước: Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Mặc Dar Lon

Hình ảnh tại Hội nghị thành lập và ra mắt Công đoàn Công ty TNHH May Mặc Dar Lon.
Hình ảnh tại Hội nghị thành lập và ra mắt Công đoàn Công ty TNHH May Mặc Dar Lon.
Hình ảnh tại Hội nghị thành lập và ra mắt Công đoàn Công ty TNHH May Mặc Dar Lon.
Lên top