Người lao động Cung đường Phước Nhơn được trang bị téc nước 1500 lít

Lên top