Thăm CNLĐ thực hiện công trình Công đoàn “Đại tu đầu máy D19E-952”

Lên top