ĐƯA NÔNG DÂN SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC THỜI VỤ:

Học điều hay, nhận lương cao

Anh Nguyễn Hữu Phúc tại buổi lễ chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: LỤC TÙNG
Anh Nguyễn Hữu Phúc tại buổi lễ chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: LỤC TÙNG
Anh Nguyễn Hữu Phúc tại buổi lễ chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top