CĐ ngành Công thương Quảng Bình: Nhiều hoạt động vì người lao động

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Ngành Công thương Quảng Bình tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Ngành Công thương Quảng Bình tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Ngành Công thương Quảng Bình tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top