LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Trao tặng 45 nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Trao tặng 45 nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Trao tặng 45 nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top