Để công nhân yên tâm sản xuất

Bữa ăn chất lượng với 16 món ăn có đầy đủ rau, củ và cá, thịt của bếp ăn Cty Dược Hậu Giang. Ảnh: B.T
Bữa ăn chất lượng với 16 món ăn có đầy đủ rau, củ và cá, thịt của bếp ăn Cty Dược Hậu Giang. Ảnh: B.T
Bữa ăn chất lượng với 16 món ăn có đầy đủ rau, củ và cá, thịt của bếp ăn Cty Dược Hậu Giang. Ảnh: B.T
Lên top