LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Gần 100 CBCĐ và CĐCS trực thuộc nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu nghe báo cáo nhanh Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với 10 nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thông qua. Ảnh: P.L
Các đại biểu nghe báo cáo nhanh Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với 10 nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thông qua. Ảnh: P.L
Các đại biểu nghe báo cáo nhanh Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với 10 nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thông qua. Ảnh: P.L
Lên top