LĐLĐ Phú Yên: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thay mặt đoàn đại biểu Công đoàn Phú Yên dự đại hội XII, ông Phan Quốc Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả đại hôi. Ảnh: M.T
Thay mặt đoàn đại biểu Công đoàn Phú Yên dự đại hội XII, ông Phan Quốc Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả đại hôi. Ảnh: M.T
Thay mặt đoàn đại biểu Công đoàn Phú Yên dự đại hội XII, ông Phan Quốc Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả đại hôi. Ảnh: M.T
Lên top