LĐLĐ quận Bình Thủy: Trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm bảo trợ xã hội Thiên Ân. Ảnh: BT
LĐLĐ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm bảo trợ xã hội Thiên Ân. Ảnh: BT
LĐLĐ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm bảo trợ xã hội Thiên Ân. Ảnh: BT
Lên top