Thêm một ngoại binh chia tay Hoàng Anh Gia Lai

Trung vệ Memovic (áo trắng) chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF
Trung vệ Memovic (áo trắng) chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF
Trung vệ Memovic (áo trắng) chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF
Lên top