Thủ môn Hoàng Anh Gia Lai không thể về chịu tang cha vì dịch COVID-19

Lên top