Muangthong United đâm đơn kiện, Đặng Văn Lâm vẫn được cấp chứng nhận ITC

Lên top