Đặng Văn Lâm vào Top 5 thủ môn chơi chân hay nhất Thai League

Đặng Văn Lâm lọt vào Top 5 thủ môn chơi chân tốt nhất Thai League. Ảnh: Muangthong United
Đặng Văn Lâm lọt vào Top 5 thủ môn chơi chân tốt nhất Thai League. Ảnh: Muangthong United
Đặng Văn Lâm lọt vào Top 5 thủ môn chơi chân tốt nhất Thai League. Ảnh: Muangthong United
Lên top