Muangthong United hoàn tất thủ tục kiện Đặng Văn Lâm lên FIFA

Muangthong United có động thái cứng rắn với Đặng Văn Lâm. Ảnh: Thai League
Muangthong United có động thái cứng rắn với Đặng Văn Lâm. Ảnh: Thai League
Muangthong United có động thái cứng rắn với Đặng Văn Lâm. Ảnh: Thai League
Lên top