Thai League tạm hoãn, Đặng Văn Lâm ngồi chơi dài hạn

Lên top