HLV U19 Việt Nam Troussier vào Đại sảnh Danh vọng của Nhật Bản

Ông Troussier đặt nền móng cho sự phát triển của bóng đá Nhật Bản với hàng loạt thành tích đáng nể. Ảnh: JFA.
Ông Troussier đặt nền móng cho sự phát triển của bóng đá Nhật Bản với hàng loạt thành tích đáng nể. Ảnh: JFA.
Ông Troussier đặt nền móng cho sự phát triển của bóng đá Nhật Bản với hàng loạt thành tích đáng nể. Ảnh: JFA.
Lên top