Lý do Philippe Troussier chọn Việt Nam thực hiện giấc mơ World Cup

Huấn luyện viên Philippe Troussier.
Huấn luyện viên Philippe Troussier.
Huấn luyện viên Philippe Troussier.
Lên top