Bóng đá Việt sống chung với lời đồn và thông tin nhiễu loạn…

Vụ chuyển nhượng Đoàn Văn hậu sang CLB SC Heerenveen cũng bị dính tin đồn ác ý (ảnh: Hoài Thu).
Vụ chuyển nhượng Đoàn Văn hậu sang CLB SC Heerenveen cũng bị dính tin đồn ác ý (ảnh: Hoài Thu).
Vụ chuyển nhượng Đoàn Văn hậu sang CLB SC Heerenveen cũng bị dính tin đồn ác ý (ảnh: Hoài Thu).
Lên top